6.SINIF

TEST 2

Sınavda başarılar dileriz

1. 
Aşağıda sesin belirtilen sıcaklıktaki maddelerde yayılma süratini gösteren sütun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri söylenebilir?


a. Ortamın sıcaklığı artırıldığında sesin yayılma sürati de artar.
b. Sesin katı maddelerdeki yayılma sürati, sıvı maddelerdeki yayılma süratinden küçüktür.
c. Ses farklı ortamlarda farklı süratlerle yayılır.Deselect Answer

2. 
Aşağıda verilen ifadede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Ses camda oksijenden daha .............................. yayılır. Bunun nedeni camın yoğunluğunun oksijenin yoğunluğundan daha··········-·········· olmasıdır.
I.Süratli       II.Yavaş         III.Az      IV.Fazla

Deselect Answer

3. 
Aşağıdaki tabloda belirtilen sıcaklıklarda sesin K ve L maddelerindeki yayılma süratleri verilmiştir.


Buna göre K ve L maddeleri ile ♦ ve ■ sembolleriyle gösterilen değerler sırası ile hangi seçenekte belirtilenler olabilir?
Deselect Answer

4. 
Aşağıda sesin havadaki yayılma süratinin sıcaklığa bağlı grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangilerine ulaşılamaz?


a. Hava sıcaklığı arttıkça sesin sürati de artar. 
b.
Ses, farklı maddelerde farklı süratlerle yayılır.
c.
Sesin yayılabilmesi için maddesel ortama ihtiyaç yoktur.
Deselect Answer

5. 
Bir gözlemci, ses kaynağının şiddetini değiştirmeden yukarıdaki gibi değişik durumlarda sesi duymaya çalışıyor. Buna göre gözlemci hangi iki durumdaki gözlemleri sonucunda sesin yayılma süratinin sıcaklık değiştikçe değiştiğini söyleyebilir?
6. 
Aşağıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangileri söylenebilir?

) “Böbreğinde taş olan hastaların tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri taş kırmadır. Bunun için insan kulağının duyamadığı yüksek enerjili ses dalgaları cilde ve iç organlara zarar vermeden böbreklere gönderilir. Böylece taşlar kırılır.”

  1. Ses bir enerji türüdür.
  2. İnsan kulağı bütün sesleri algılayamaz.
  3. Ses doğrusal şekilde yayılır
Deselect Answer

7. 
Aşağıdaki I ve II numaralı cümlelerde yazılı olan olaylar aşağıdakilerden hangilerini kanıtlar?

I. Şimşek ya da yıldırım oluştuğunda önce ışığının görülüp sonra sesinin duyulması
II. Gök gürültüsü oluştuğunda evlerimizin ilk önce camlarının titreşmesi


a. Sesin bir enerji türü olduğunu
b. Sesin şiddetinin kaynaktan uzaklaştıkça azaldığın
c. ışığın sesten daha süratli yayıldığınıDeselect Answer

8. 
Özdeş dört odada K, L, M ve N ortamları bulunmaktadır. Sesin bu ortamlardaki yayılma süratleri aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Buna göre bu odalardaki özdeş saatlerin alarmları aynı anda çalmaya başladığında, hangi ortamda bulunan saatin alarmı daha önce duyulur?
9. 
Aşağıdakilerden hangisi sesin süratinin ulaşılamaz olmadığını kanıtlar?
10. 
Aşağıda verilen cümlelerin doğru olabilmesi için sırasıyla ifadelerden hangileri kullanılmalıdır?

  • Patlama sırasında camların kırılması sesin bir enerji olduğunu kanıtlar. / kanıtlamaz.
  • Alçaktan uçan bir uçağın camları titreştirmesi sesin bir enerji olduğunu kanıtlar./ kanıtlamaz.
Deselect Answer

11. 
Aşağıdaki 1, 2, 3 ve 4 numaralı ortamların hangisinde ses daha süratli yayılır?
12. 
Aynı sıcaklıktaki K, L ve M maddelerinde sesin yayılma süratleri arasındaki ilişki L > K > M'dir. K maddesi su olduğuna göre, L ve M maddeleri hangi seçenekte belirtilenler olabilir?
13. 
Aşağıdaki tabloda K ve L sıvılarının sıcaklıkları ve yoğunlukları verilmiştir. K sıvısında sesin yayılma sürati daha fazladır. Buna göre ve • sembolleri ile gösterilen değerler sırası ile hangi seçenekte belirtilenler olabilir?
14. 
Ergün, sesin katı, sıvı ve gaz maddelerdeki yayılma süratlerini karşılaştırmak için bilyeler kullanarak yukarıdaki K, L ve M düzeneklerini oluşturuyor. Düzeneklerdeki bilyelerden baştaki bilyeleri çekip bırakıyor ve bilyelerin hareketlerini gözlemliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
15. 
Aşağıdaki K, L ve M kaplarında yoğunlukları ve sıcaklıkları belirtilen sıvılar bulunmaktadır. Buna göre bu kaplardaki sıvılarda oluşturulan seslerin yayılma süratleri arasındaki ilişki nasıldır?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Translate »