6.SINIF

TEST 1

Sınavda başarılar dileriz

1. 
Aşağıda Azime Öğretmen’in ses ile ilgili yaptığı iki farklı deney verilmiştir;

1.Deney: Elindeki taşları su içinde birbirine vurarak oluşan sesi duymaya çalışıyor.

2.Deney: Kulağını dayadığı masaya vurarak oluşan sesi duymaya çalışıyor.

Azime Öğretmen’in yaptığı bu deneyler ile ilgili öğrenciler aşağıdaki soruları soruyor;

Kemal: Ses katılarda yayılır mı?

Aylin: Ses boşlukta yayılır mı?

Nisa: Ses sıvılarda yayılır mı?

Volkan: Ses gazlarda yayılır mı?

Buna göre, 1 ve 2. deney sonucuna göre hangi öğrencilerin sorusuna cevap verilebilir?

 1. Deney            2. Deney
Deselect Answer

2. 
Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D harfi, yanlış olanların başına Y harfi yazılıyor. Buna göre sırasıyla yazılan harfler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • Ses ve ışık farklı süratlerle yayılır.
 • lşığın yayıldığı her ortamda ses de yayılabilir.
 • Sesin yayıldığı her ortamda ışık da yayılabilir.
Deselect Answer

3. 
Hipotez: Ses oluşturan cisim (ses kaynağı) değiştirilmeden sesin yayıldığı ortam değiştirilirse duyulan ses de değişir. Ali Öğretmen, bu hipotezi doğrulamak için bir deney yapıyor. Buna göre Ali Öğretmen’in bu deneyde yaptığı işlemler aşağıdakilerden hangileri olabilir?

 1. Bir çanı sınıfta eliyle sallıyor ve oluşan sesi dinliyor.
 2. İki tahta kaşığı sınıfta birbirine vuruyor ve oluşan sesi dinliyor.
 3. Bir çanı sınıfa getirdiği bir kovada bulunan suyun içerisinde sallıyor ve oluşan sesi dinliyor.
 4. İki metal kaşığı sınıfa getirdiği bir kovada bulunan suyun içerisinde birbirine vuruyor ve oluşan sesi dinliyor.
Deselect Answer

4. 
Aşağıdaki gibi bölümlendirilmiş dairesel bir odada farklı ortamlar bulunmaktadır. Odanın tam ortasında çalan zilin sesi önce 1 numaralı noktada, daha sonra 2 numaralı noktada duyuluyor. Buna göre K ve L ortamları sırası ile hangi seçenekteki gibi olabilir?
5. 
Sincaplar ceviz, fındık, badem gibi kabuklu yiyeceklerin içlerinin dolu olup olmadığını kabuklu yiyeceklerin kabuklarına vurarak anlar. Kabuktan gelen sesin farklılığı, sincaplara yol gösterir ve içinin dolu olduğunu anladığı kabuğu dişleri ile kırarak karnını doyurur. Yukarıda verilen ifadeye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
6. 
Mert, Ebru, Ayten ve Gülçin'den hangisinin verdiği örnek aşağıdaki verilen ifadeyi doğrular niteliktedir?

Aynı maddeden yapılmasına rağmen cisimlerin şekillerinin farklı olması oluşan sesi etkiler.

Mert: Porselen fincan ve kaseye kurşun kalem ile vurulduğunda farklı sesler duyulması

Ebru: Tahta ve beton zeminde top zıplatıldığında farklı sesler duyulması

Ayten: Su içerisinde ve hava ortamında çalan saat alarmının farklı duyulması

Gülçin: İki farklı sanatçının seslerinin birbirinden ayırt edilebilmesi

Deselect Answer

7. 
Aşağıdaki tabloda belirtilen ifadelerden doğru olanların karşısındaki kutucuğa D harfi, yanlış olanların karşısındaki kutucuğa Y harfi koyuluyor. Buna göre kutucukların doldurulmuş hali hangi seçenekte doğru verilmiştir?
8. 
Aşağıdaki 1. 2 ve 3 numaralı cam fanusların içerisinde hava, su ve demir tozları bulunmaktadır. Buna göre bu cam fanuslardaki özdeş saatlerin aynı anda çalmaya başlayan alarm seslerinin duyulma sırası nasıldır?
9. 
Plastik tabak, porselen bardak ve cam sürahiye tahta kaşık ile vurulduğunda çıkan seslerin farklı olduğu işitiliyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangilerine ulaşılabilir?

 1. Farklı maddelerin oluşturduğu sesler birbirinden farklıdır.
 2. Aynı maddenin oluşturduğu sesler farklı ortamlarda farklı duyulur.
 3. Sesin yayıldığı ortamın değişmesi sesin yayılma süratini etkiler.
Deselect Answer

10. 
Aşağıdakilerden hangileri sesin havada yayıldığını gösterir?

I. Sokakta yürürken arabaların sesinin duyulması
II. Yağmur yağarken oluşan şimşeğin sesinin duyulması
III. Ormanda gezegerken öten kuşun sesinin duyulmasıDeselect Answer

11. 
Ayşe, iki taşı önce havada sonra suda birbirine vurarak oluşan sesi dinliyor. Buna göre Ayşe, yaptığı deney ile aşağıdakilerden hangisine ulaşabilir?
12. 
Aşağıdakilerden hangisi duyulan sesi etkilemez?
13. 
Bir kargo şirketinden gelen görevli, elindeki paketi teslim etmek için kapıya vuruyor. Kapının vurulduğunu duyan Müge, oturduğu yerden kalkarak kapıyı açmaya gidiyor. Buna göre oluşan ses sırasıyla hangi ortamlardan geçerek Müge’nin kulağına ulaşmıştır?
14. 
Aşağıda sesin K, L ve M sıvılarındaki yayılma süratlerini gösteren sütun grafiği verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri söylenebilir?


 1. K ve L sıvılarının yoğunlukları aynı ise L sıvısının sıcaklığı daha fazladır.
 2. L ve M sıvılarının sıcaklıkları aynı ise L sıvısının yoğunluğu daha fazladır.
 3. K ve M sıvılarının sıcaklıkları aynı ise M sıvısının yoğunluğu daha fazladır.

 

Deselect Answer

15. 
Nilüfer ve Bahadır'ın söylediği yukarıdaki ifadeler için ne söylenebilir?
16. 
Ses maddelerin titreşimi sonucunda oluşur. Aşağıdaki müzik aletlerinden hangisi tellerinin titreşmesi sonucunda ses oluşturur?
17. 
Aşağıdaki hangisinde ses sırasıyla sıvı, katı ve gaz ortamlardan geçerek kulağımıza ulaşır?
18. 
Fotoğrafları verilen müzik aletlerinden çıkan sesler, gözleri kapalı olan öğrencilere dinletiliyor. Öğrenciler müzik aletlerini görmeden sesin hangi müzik aletine ait olduğunu söyleyebiliyor. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
19. 
Aşağıdaki I, II ve III numaralı maddelerde yazılı olan durumlar sırası ile sesin hangi ortamlarda yayılmasına örnektir?

I. Balina, yunus gibi canlıların birbirleriyle iletişim kurması
II. Yarasaların, çıkardıkları seslere göre yollarını bulabilmeleri
III. Tren raylarına kulağını dayayan bir kişinin uzaktaki trenin sesini duyabilmesiDeselect Answer

20. 
Ahmet, aşağıdaki düzenekte cam fanusun içindeki havayı bir pompayla boşaltıyor ve saatin çalan alarmını duymaya çalışıyor. Buna göre Ahmet, bu deneyi aşağıdakilerden hangisini göstermek için yapmış olabilir?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Translate »