5.SINIF

TEST 1

Sınavda başarılar dileriz

1. 
Aşağıdaki grafikte Dünya genelindeki alageyik sayısının yıllara göre değişimi gösterilmiştir.

Grafik incelendiğinde alageyik canlısı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

Deselect Answer

2. 
Bir bölgede yaşayan yerli tür canlılara endemik tür denir. Buna göre aşağıdaki canlılardan hangisi yada hangileri Türkiye'nin endemik türüdür?

I. Ankara keçisi
II. Kangal köpeği
III. Van kedisi
IV. Gül bitkisiDeselect Answer

3. 
Aşağıda biyoçeşitliliğin canlı türlerinin nesillerine olan etkisine yönelik bir bilgi verilmiştir.

Biyoçeşitliliğin tehdit altında olması türlerin hızlı bir şekilde yok olmasına sebep olur.
Verilen bu bilgiye dayanarak biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden hangisinin insan kaynaklı olmadığı söylenebilir?

Deselect Answer

4. 
Amerika Birleşik Devletleri 1970’li yıllarda Çim sazanının filtre beslenme kabiliyetinden yararlanmak için Çim sazanlarını su arıtma tesislerine dahil etti. Bir süre sonra bazı Çim sazanlarının arıtma tesislerinden kaçmasıyla Mississippi nehri havzasına Çim sazanları ulaştı. Çok yemeleri ve hızlı üreme kabileyetleri sayesinde aynı alanı ve gıda kaynaklarını paylaştıkları doğal türlerle girdikleri rekabetlerde üstün geldiler ve Mississippi nehrinde rekabeti kaybeden diğer canlı türlerinin yok olmasına neden oldular. Balık türlerinin azalması Mississippi nehrindeki tatlı su balıkçılığının da gerilemesine neden oldu. Verilen bilgiye göre Çim sazanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

I. Nehirdeki biyoçeşitliliği olumsuz etkilemiştir.
II. İnsanların besin kaynaklarının azalmasına sebep olmuştur.
III. Ülke ekonomisine zarar vermiştirDeselect Answer

5. 
Biyolojik çeşitlilik yer kürede bulunan bütün türleri içine alır. Bu kapsamın içinde insan türü de vardır. Kendisi de biyoçeşitliliğin bir parçası olan insan için, kendisi dışındaki biyoçeşitliliğin korunması son derece önemlidir çünkü biyoçeşitlilik, insanoğlunun sağlık, refah ve mutluluğu ve toplumun işlevlerini yerine getirebilmeleri için hayatidir. Örneğin, bitki ve hayvan türleri doğrudan ve dolaylı insan sağlığı için önemli hizmetlerde bulunmuştur. Bugün de modern tıbbi araştırmalar ve eczacılık sektörü için büyük imkânlar sunan biyolojik çeşitlilik gelecekte de tıp ve sağlık alanının ana unsurlarından biri olacaktır. Verilen makaleye göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz?
6. 
Aşağıdaki görselde Sahra Çölü’nde bulunan duvar çizimleri ve balina fosili verilmiştir.


Sahra Çölü’nde bulunan resimler yaklaşık 6000 yıllık olup o dönem hakkında bizlere bilgi verebiiliyor. Ayrıca Sahra Çölü dünyanın en büyük fosil müzesi olarak bilinmektedir. Araştırmacılar Acasus Dağları’nda 17551 fosil buldu ve bulunan fosillerin yüzde 80’i 11 bin yıl önce avlanan balıklara ait.
Verilenlere göre Sahra Çölü ile ilgili,
I. Bulunduğu bölgede 6000 yıl önce yeşil bir ova
II.6000 yıl öncesinde bulunduğu bölgede göller
III. Küresel iklim değişikliğinden dolayı değişime uğramıştır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?Deselect Answer

7. 
Aşağıdaki davranışlardan hangisi yada hangileri biyoçeşitliliği korumak için yapılmalıdır?

1.  Nesli tükenmekte olan hayvanların koruma altına alınması 
2.  Ağaçlandırma çalışmasının yapılması
3.  Hayvanların yumurtlama döneminde avlanması
4. Tarımsal alanlarda doğal gübrelerin kullanılmasıDeselect Answer

8. 
Biyoçeşitlliği olumsuz etkileyen faktörler, insan ve doğal kaynaklı olabilir. Aşağıda verilen biyoçeşitliliği olumsuz etkileyen faktörlerden hangisi yanlış gruplandırılmıştır?
9. 
Aşağıdakilerden hangisi nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır?
10. 
Aşağıdaki bitkilerden kaç tanesi ülkemizde nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır?

  • İğde
  • Taflan
  • Yonca
  • Kardelen
Deselect Answer

11. 
1992 Rio Çevre Zirvesi’nin en somut sonuçlarından birisi, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin imzaya açılması olmuştur. Bağlayıcı bir sözleşme olan Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ülkelere bazı sorumluluklar getirmektedir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu sözleşme ile ülkelere getirilen sorumluluklardan birisi olamaz?
12. 
Türk bilim insanları, karidesin akrabası sayılan iki yeni canlı türünü dünya literatürüne kazandırdı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından yürütülen çalışmada, 1429 metre uzunluğunda olan Peynirlikönü Mağarasındaki suda 1 santimetre boyunda daha önce hiç görülmeyen ve karidesin uzak akrabası olduğu anlaşılan iki yeni canlı türü bulundu. Verilen habere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
13. 
Aşağıdaki tabloda bazı canlı türleri verilmiştir

1.Moa

2.İğde

3.Kelaynak

4.Orkide

5.Kardelen

6. Dinazor

7.Mamut

8.Akdeniz foku

Tablo incelendiğinde hangi numaralı canlıların neslinin tükenmiş olduğu görülür?

Deselect Answer

14. 
Aşağıdaki canlılardan hangisinin nesli Dünya'da tükenmiştir?
15. 
Aşağıda biyoçeşitlilik hakkında verilen bilgilerden hangisi yada hangileri doğrudur?

1.Biyoçeşitlilik bir ülkenin milli sermayesidir.
2.Ülkemiz biyoçeşitlilik bakımından zengindir.
3.Biyoçeşitlilik, o bölgedeki doğal yaşamın devamı açısından önemlidir.
4.Bir bitki türünün sayısının fazla olması biyoçeşitliliğin fazla olmasını sağlar.Deselect Answer

16. 
Karadeniz’deki balık türleri her geçen gün yok olmaya biraz daha yaklaşıyor. Bu durumun birincil nedeni olarak avlanmanın çok fazla olması ve dolayısıyla ciddi av baskısının yaşanmasıdır. Nüfus artışına paralel olarak denizlerdeki kirliliğin de artması Karadeniz’deki balık türlerinin yok olmasına neden olmuştur. Karadeniz’deki balık biyoçeşitliliğinin değişmesinin diğer bir nedeni de küresel ısınmadır. Küresel ısınmayla birlikte yakın tarihte Sinop’ta bilim insanları tarafından Kızıldeniz göçmeni balık türü olan Allepes Djaba tespit edildi. Verilenlere göre Karadeniz’deki biyoçeşitliliğin değişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Translate »