5.SINIF

7.SINIF 4.ÜNİTE MADDENİN TANECİKLİ YAPISI BULMACA


1. Aynı veya farklı 2 ya da daha fazla atomun bir araya gelerek oluşturduğu yapı
2. Atomun çekirdeğinde bulunan yüksüz parçacık
3. Atomun çekirdeğinde bulunan pozitif yüklü parçacık
4. Atomun çekirdeğinin etrafında katmanlarda bulunan negatif yüklü parçacık
5. Tüm maddeleri
6. Atom hakkında ilk düşünceleri ortaya atan Yunan filozofu
7. Atomu bölünemez içi dolu berk küre olarak tanımlayan bilim insanı
8. Atomun pozitif yüklerini kekin hamuruna, eksi yükleri kekin içindeki üzümlere benzeten bilim insnaı
9. Thomson atom modelinin adı
10. Atom modelini Güneş sistemine benzeten bilim insanı
11. Elektronların, çekirdeğin etrafında belirli katmanlarda ve her katmanda belirli sayıda elektron olacak şekilde dolandıklarını öne süren bilim insanı
12. Elektronların bulunma ihtimali olan yerleri Elektron bulutu şeklinde tanımlayan atom kuramı
13. Aynı cins atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddeler
14. Yapısında kendinden başka madde bulundurmayan, tek cins maddeden oluşan maddelerdir
15. İki ya da daha fazla elementin sabit kütle oranında birleşmesiyle oluşan saf maddeler
16. Sembolü Au olan element
17. Tuzun yapısında bulunan, atom numarası 11 olan element
18. Magnezyumun sembolü nedir?
19. Suyun ve yıldızların yapısında bulunan element
20. Canlıların yapısını oluşturan, solunum sonucu oluşan atık gazda da bulunan element
21. Argonun atom numarası
22. Suların mikroplardan arındırılması amaçlı kullanılan element
23. Fosfor elementinin sembolü
24. Atom numarası 16 olan elementin sembolü
25. Birbirine bağlı gruplar halindeki atomların oluşturduğu kimyasal bileşiklerin en küçük temel yapısı
26. Formülü C6H12O6 olan bileşik
27. Solunum sonucu açığa çıkan bileşik
28. Pillerde kullanılan, atom numarası 3 olan element
29. Mutfak eşyalarının yapımında kullanılan, atom numarası 13 olan element

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Translate »