6.SINIF

TEST 1

Sınavda başarılar dileriz

1. Aşağıdakilerden hangileri reflekse örnektir?

I. Limon görünce ağzın sulanması
II. Şiddetli rüzgar esince göz kapağını kapamak
III. Loş ortama girildiğinde göz bebeklerinin büyümesi

Deselect Answer
2. Aşağıda verilen cümlelerin doğru olabilmesi için boşluklara aşağıdaki ifadelerden hangileri yazılmalıdır?

I. Duyu organlarımızın çalışmasını düzenler.
II. Boşaltım sistemimizin çalışmasını düzenler.
III. Kan basıncını ve vücut sıcaklığını … ayarlar.

Deselect Answer
3. Aşağıda sinir sistemi ile ilgili yapılan bir araştırma verilmiştir.

Çevremizdeki kokuları yabancılık çekmeden tanımamızın nedeni bir koku hafızasına sahip olmamızdır. Her türlü koku, özel bir kodlamayla koku belleğimizde arşivlenir. Bir kokuyla karşılaştığımızda bu arşive başvurularak koku tahlil edilir. İlk defa duyduğumuz, hafızamızda bilgileri bulunmayan bir koku da diğer kokulara benzetilerek yorumlanır. Böyle bir belleğimiz olmasaydı, bir kokuyu tanımlamak imkansız hale gelecekti. Kokular, kendileriyle bağlantılı olarak geçmişte yaşanan bazı olayları da akla getirir. Örneğin, bir yemek kokusu seneler öncesine ait eski bir olayı zihnimizde canlandırabilir.

Buna göre koku - hafıza ilişkisinde görevli olan merkezi sinir sistemi organının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?

Deselect Answer
4. Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N organlarının bazı görevleri verilmiştir

 • Kol hareketlerimizin düzenli olmasını sağlayan yapı hangisidir?
 • Beyin ile diğer organlar arasındaki bilgi iletimini sağlayan yapı hangisidir?
 • Duyu organlarımızın çalışmasını düzenleyen yapı hangisidir?
Buna göre bu organlar ile ilgili yukarıdaki soruların cevapları sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?Deselect Answer
5. Aşağıdaki kavram haritasında kaçıncı çıkışa ulaşılır?Deselect Answer
6. Aşağıdakilerden hangileri omurilik tarafından kontrol edilir?Deselect Answer
7. Aşağıdaki şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?Deselect Answer
8. Aşağıda merkezi sinir sistemi yapı veya organların­dan hangisinin özelliği verilmemiştir?
 • Vücudun dengesini sağlar.
 • Öğrenme, düşünme, hafıza ve hayal kurma merkezidir.
 • Enseden başlayıp kuyruk sokumuna kadar uzanır.
Deselect Answer
9. Öğretmenin verdiği organlar ile aşağıdaki görevleri eşleştiren Bülent, bir tanesini hatalı söylüyor. Buna göre sıralama hangi şıktaki gibi olabilir?
 •  Kan basıncını ayarlar.
 • Vücudun hareket ve denge merkezidir
 • Beyinle diğer organlar arasındaki bilgi iletimini sağlar.
Deselect Answer
10. Aşağıdakilerden kaç tanesi beynin, kaç tanesi beyinciğin görevlerindendir?
 • Kas hareketlerimizin düzenli olmasını sağlar.
 • Acıkma, susama, uyku ve uyanıklık gibi olayları düzenler.
 • Sindirim, hapşırma, kusma, yutma gibi refleksler kontrol eder.
 • Konuşma, yazma gibi istemli hareketlerin gerçekleşmesini sağlar.
Deselect Answer
11. Aşağıdakilerden hangileri beynin kontrolünde gerçekleşir?Deselect Answer
12. Aşağıdaki bölgelerden hangisi uyku ve uyanıklık durumunu düzenler?Deselect Answer
13. Aşağıda refleks mekanizmasında olan olaylar karışık verilmiştir. Olayların doğru sıralaması nasıldır?
 1. Uyarı, sinirler ile merkezi sinir sistemine uyartı mesajı şeklinde taşınır.
 2. Beynimizde oluşan bu cevap yine sinirler aracılığıyla ilgili organ ya da yapılara iletilerek uyarıya tepki verilir.
 3. Uyartı mesajı beynimizdeki ilgili bölümde değerlendirilir ve uyarıya karşı bir cevap oluşur.
 4. Uyarılar duyu organlarımızda bulunan özel hücrelerle alınır.
Deselect Answer
14. Aşağıdaki tabloda verilen özellikleri gerçekleştiren organlar hangi şıkta doğru sıralama ile verişmiştir?Deselect Answer
15. Aşağıdaki tabloya göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?Deselect Answer

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Translate »