8.SINIF

TEST 1

Welcome to your 8.SINIF 6.ÜNİTE TEST1

Aşağıda verilen besin zincirindeki canlılarla ilgili, verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?


I. Son tüketici canlı, yılandır.
II. Bitkiden kartala doğru gidildikçe aktarılan enerji miktarı artmaktadır.
III. Sincap, otçul; yılan ise etçil beslenen hayvanlardır.

Aşağıdaki canlılarla oluşturulacak besin zinciri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

       

Aşağıda canlıların oluşturdukları bir besin zinciri verilmiştir.Yalnızca bu besin zincirine bakarak kurbağa sayısının aşırı artması sonucu aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez?

Üreticiler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Verilen besin ağı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Resimdeki farenin yaşayabilmesi için aşağıdakilerden hangisi ilave edilmelidir?

Besin zinciri ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri yanlıştır?

 1. Besin zincirinin ilk basamağında otçul canlılar yer alır.
 2. Besin zincirinde üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe biyolojik birikim artar
 3. Bir basamaktaki canlı sayısının azalması sadece bir üst ve bir alt basamağı etkiler.
 4. Besin zincirinin temel enerji kaynağı bitkilerdir

Bir besin zinciri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor

· A canlısı, sayı olarak en fazla olan canlıdır.
· B canlısı, besin olarak C canlısını tüketmektedir.
· D canlısındaki biyolojik birikim, B canlısından fazladır.
Özellikleri verilen zincir aşağıdakilerden hangisidir?

Bazı bakteriler ve mantarlar ayrıştırıcı canlılardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ayrıştırıcıların özelliklerindendir?

 1. Kendi besinini üretme
 2. Solunum yapma
 3. Canlıları parçalayarak madde döngüsünü sağlama
 4. Tüketici olma

Enerji piramidi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 1. Üretici canlılar en fazla sayıda bulunur.
 2. Üreticiler ve tüketiciler arasında madde alışverişi vardır.
 3. Her basamakta enerjinin % 10 kullanılır.

Aşağıda verilen canlıların üretici ve tüketici olanları seçeneklerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

I.
II.
III.


IV.

Aşağıdaki boşluklara hangi seçenekte verilen kelimeler sırasıyla yazıldığında hangi kelime açıkta kalır?

Üretici canlılarda bulunan ........................... fotosentez olayının gerçekleşmesini sağlar. Bu sayede üretici canlılar karbondioksit ve suyu kullanarak besin ve .................... üretirler. Bu olay sırasında ışık enerjisi ........................ enerjisine dönüşür.

Aşağıda verilen besin ağındaki canlılardan hangileri birinci dereceden tüketicidir?

Aşağıdaki besin zincirindeki Kurbağa sayısının artması sonucu canlılarından hangilerinin sayısında artış olması beklenir?


I. Buğday
II. Çekirge
III. Yılan

Aşağıda verilen esin zincirindeki canlılar ile ilgili yargılarından hangisi ya da hangileri yanlıştır?


I. Ot, güneş enerjisini kullanarak besin ve oksijen üretir.

II. Sadece çekirge, yılan ve kaplan  solunum yaparak enerji üretir.

III. Yılanda biriken biyolojik birikim , kaplanda biriken biyolojik birikimden azdır

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Translate »