madde ve endüstri

Sınavınızda başarılar dileriz

1. 
Aşağıdaki bilgilere göre Zeynep'in not ettiği bilgilerden hangisi, asit ve bazların olumsuz etkilerine örnek verilemez?

Zeynep, Fen Bilimleri dersinde defterine asit  ve bazlarla ilgili aşağıdaki bilgileri not ediyor.
1. Mermerden yapılmış mutfak tezgahının üze­rinde limon kesilirse, limon suyu asit içerdi­ğinden mermeri aşındırır.
2. Bulaşık makinesinde yıkanan cam eşyaların zamanla matlaşması temizlik malzemeleri­nin bazik özellik göstermesinden kaynaklanır.
3. Besinlerin sindirilmesi için midemizden kuv­vetli asitler salgılanır.
4. Asitli içecekler son yıllarda adını sıkça duy­duğumuz reflü, gastrit ve ülser hastalarının şikayetlerinin artmasına sebep olmuştur.Deselect Answer

2. 
Aşağıda verilen ifadeye göre aşağıdaki yo­rumlardan hangisine ulaşılamaz?

Metaller genellikle dayanıklı, ağır, parlak mad­deler olarak tanımlanır. Metaller ısı ve elektriği iyi iletirler, dövülerek şekil verilebilir ve üzerlerine vurulduğunda çınlama sesi çıkarırlar. Bazı metaller ise çekilerek inceltilebilme özelliğine sahiptir, yani ince teller haline getirilebilir.Deselect Answer

3. 
K ve L maddelerinin kimyasal tepkimeye gir­mesi sonucunda M maddesi oluşuyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
4. 
Aşağıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sıra­sıyla hangi seçenekte verilenler getirilmelidir?

.............................elementleri benzer fiziksel özelliklerine göre sıralarken, ............................... bu sıralamada atom ağırlıklarını göz önünde bulundurmuş­tur. Bu iki bilim insanı birbirlerinden habersiz aynı dönemde elementleri sınıflandırmış ve ay­nı sıralamayı bulmuştur.Deselect Answer

5. 
Aşağıda verilen özelliklerden kaç tanesi me­tallere, kaç tanesi ametallere aittir?

  • Birbirleri ile bileşik oluşturmazlar.
  • Elektron alma olma eğilimindedirler.
  • Elektrik ve ısıyı iyi iletirler.
  •  Tel ve levha haline getirilebilirler.
  • Oda sıcaklığında üç halde de bulunabilirler.
Deselect Answer

6. 
K, L ve M çözeltilerinden; K'nin pH değeri 7, L'nin pH değeri O - 7 arasında, M 'nin pH değe­ri 7 - 14 arasındadır. Buna göre aşağıdakiler­den hangisi söylenebilir?
7. 
Aşağıda X, Y , Z ve T elementlerinin periyodik sistemde bulundukları yerleri gösteren kesit verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi seçenek­te belirtilenler getirilmelidir?

  1. ...........ve .......... elementleri aynı grupta yer alır.
  2. ....... ve...........elementleri aynı periyotta yer alır.
Deselect Answer

8. 
9. 
Aşağıdakilerden hangileri kimyasal değişim­ler sonucunda meydana gelir?

1.Elektrik tellerinin genleşmesi
2. Araba egzozundan gaz çıkması
3. Maytap yandığında ısı ve ışık yayılmasıDeselect Answer

10. 
Aşağıda verilen bilgilere göre X elementi, aşağıda bir bölümü ve­rilen periyodik sistemdeki elementlerden hangisidir?

Beyza'nın X elementi ile ilgili Müge öğretmene sor­duğu sorular ile öğretmenin bu sorulara ver­diği cevaplar aşdıda belirtilmiştir.
Beyza: Kaç katmana sahiptir?
Müge Öğretmen: 3
Beyza : Son katmanında kaç elektronu vardır?
Müge Öğretmen: 2

Deselect Answer

11. 
Aşağıda verilen cümlelerin doğru olabilmesi için koyu yazılmış ifadelerden hangileri kulla­nılmalıdır?

Asit/ Baz suda çözündüğünde hidroksit iyonu oluşturur
Asit / Baz çözeltilerine fenolftalein damla­tıldığında çözelti renk değiştirir.
Asit / Baz çözeltilerinin cam ve porselen üzerinde aşındırıcı etkisi vardır.Deselect Answer

12. 
Aşağıdaki ifadede boş bırakılan yerlere sıra­sıyla hangi seçenekte verilenler getirilebilir?

..................turnusol kağıdı sırasıyla................, ................ , .................çözeltilerine batırılırsa bir kez renk değiştirirDeselect Answer

13. 
X, Y ve Z elementlerinden X elementi periyo­dik sistemde 1. periyotta, Y elementi 2. peri­yotta, Z elementi 3. periyotta yer almaktadır. Buna göre bu elementlerle ilgili aşağıdakiler­den hangisi söylenemez?
14. 
Asit yağmurları topraktaki mineralleri çözerek kalsiyum, magnezyum, potasyum gibi iyonların yer attı ve yüzey suları ile taşınmasına ve topra­ğın minerallerinin eksilmesine yol açar. Bu durum öncelikle aşağıdakilerden hangisi­ne neden olur?
15. 
Aşağıdakilerden hangileri sirke ve sa­bunlu suyun ortak özelliklerindendir?

  1. Elektriği iletme
  2. Turnusol kağıdına etki etme
  3. Suda çözündüğünde hidroksil iyonu verme
Deselect Answer

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Translate »