DNA VE GENETİK KOD

Sınavda başarılar dileriz

1. 
Cinsiyetin belirlenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yada hangileri doğrudur?

 1. Çocuğun cinsiyetini babadan gen belirler.
 2. Babadan Y gelirse erkek, X gelirse kız olur.
 3. Çocuğun cinsiyetinde kız olma ihtimali daha yüksektir.
 4. Anne bütün çocuklara aynı eşey kromozomu gönderir.
Deselect Answer

2. 
Aşağıdakilerden hangisi yada hangilerinde bitkilerin üretilmesinde biyoteknolojinin faydasından bahsedilmiştir?

 1. Kuraklığa ve soğuğa dayanıklı bitki üretimi
 2. Organik bitki üretimi
 3. Besin değeri yüksek bitki üretimi
Deselect Answer

3. 
Kromozomların yapısında meydana gelen değişikliklere ne ad verilir?
4. 
DNA ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
5. 
DNA'nın en küçük yapı taşına ne denir?
6. 
Aşağıdakilerden hangisi biyoteknolojik çalışma sonucu üretilmemiştir?
7. 
Gregor Mendel aşağıda verilen nedenlerden hangisinden yada hangilerinden dolayı çalışmasında bezelye bitkisini kullanmıştır?

1-Hızlı üreyip büyürler.
2-Yabancı tozlaşma yapmazlar.
3-Gözlenebilir özellikleri çok belirgindir.Deselect Answer

8. 
Aşağıdakilerden hangisi biyoteknoloji ile ilgili meslek dalı değildir?
9. 
Aşağıda tanımı verilen kalıtım ile ilgili ifadelerden kaç tanesi doğrudur?

 1.  Baskın Gen: Her durumda kendi özelliğini gösterir.
 2.  Çekinik Gen: Baskın gen yokken  özelliğini gösteren gendir.
 3.  Homolog Kromozom : Anne ve babadan gelen kromozomlar.
Deselect Answer

10. 
Kahverengi gözlü anne ve babanın ilk çocukları mavi gözlü olmuştur. İkinci çocuğun kahverengi gözlü olma olasılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (Kahverengi göz rengi, mavi göz rengine karşı baskındır.)
11. 
Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kalıtsal özelliklerdendir?

I- Saç rengi
II- Göz rengi
III- Vücut ağırlığı

Deselect Answer

12. 
Nükleotidin yapısında ...................... , ........................... ve ....................... bulunur. ifadesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
13. 
Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri DNA ' nın özelliğidir?

 1. Çift sarmallı olma
 2. Adenin bazı bulundurma
 3. Sitoplazma bulundurma
 4. Deoksiriboz şekeri bulundurma
Deselect Answer

14. 
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
15. 
Bir DNA modelinin 1. zincirinde A-T-C-A-G-C-C-G-A dizilimi vardır. Buna karşılık gelen 2. zincir aşağıdakilerden hangisidir?
16. 
Biyoteknoloji ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yada hangileri doğrudur?

 1. Biyoteknolojik ürünler hastalıklara neden olabilir.
 2. Biyoteknoloji sayesinde daha fazla ürün elde ederiz.
 3. Biyoteknolojik ürünler tamamen zararsızdır, güvenle tüketilebilir.
Deselect Answer

17. 
Aşağıda verilen özelliklerden hangisi yada hangileri adaptasyona örnekdir?

 
 1. Nemli bölgede yetişen bitkinin geniş yapraklı olması.
 2. Deniz kaplumbağalarının ayaklarının perdeli olması.
 3. Yaprak üzerinde yaşayan böceklerin yapraklarla aynı renkte olması.
 4. Karanlık ortamdaki bitkinin yapraklarının sararması.
Deselect Answer

18. 
DNA'nın eşlenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

 1. DNA eşlenirken bazı hatalar oluşabilir.
 2. Yeni oluşan DNA'lar eski DNA dan farklı diziliştedir.
 3. DNA eşlenirken oluşan hatalardan bazıları onarılamaz.
 4. Yeni oluşan iki DNA aynı diziliştedir
Deselect Answer

19. 
Yapılan araştırmalarda insanların büyük çoğunluğunun koyu renkli göze sahip olduğu görülmektedir. Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisi yada hangileri değildir?

 1. Gözü koyu renkli insanlar çok sayıdadır.
 2. Açık renkli göz geni, koyu renkli göz genine baskındır.
 3. Koyu renkli göz geni, açık renkli göz genine baskındır.
 4. Gözleri açık renkli insanlar az sayıdadır.
Deselect Answer

20. 
Kalıtsal yapıları büyükten küçüğe aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?
21. 
DNA tarafından aşağıda verilen görevlerden hangisini gerçekleştirilmez?
22. 
Aşağıdaki yapılardan hangisi yapısında bulunan organik baza göre adlandırılır?
23. 
Saç ve göz rengi gibi kalıtsal özellikleri barındıran genetik kodlar .................. ile taşınır. Cümledeki boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?
24. 
Canlıların görünüşlerinin farklı olmasının nedeni nedir?
Başa dön tuşu
Translate »