8.SINIF

TEST 1

Sınavda başarılar dileriz

1. Rüzgar ile aşağıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
 1. Rüzgar sıcak hava olan yerden, soğuk hava olan yere doğru eser.
 2. Yüksek ve alçak basınç alanları arasındaki basınç farkının artması rüzgarı hızlandırır.
 3. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser.
 4. Rüzgar yatay yönde gerçekleşen hava hareketidir.
Deselect Answer
2. Aşağıdaki tarihlerden hangisinde güneş ışığı ekvatora dik düşmektedir?Deselect Answer
3. Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri iklimi etkileyen faktörlerdendir?

I. ekvatora olan uzaklık
II. bitki örtüsü
III. yeryüzü şekilleri

Deselect Answer
4. Yerle temas eden hava içindeki su buharının yoğuşarak su damlacıklarına dönüşmeden donarak kristalleşmesi sonucu meydana gelen yağış türü aşağıdakilerden hangisidir?Deselect Answer
5. Güney yarım kürede ilkbahar mevsiminin başlangıç tarihi nedir?Deselect Answer
6. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yada hangileri doğrudur?

I. Birim yüzey arttıkça birim yüzeye düşen enerji miktarı azalır.
II. Kış mevsiminde birim yüzeye düşen enerji azalır, yaz mevsiminde artar.
III. Alan ile düşen enerji miktarı doğru orantılıdır.

Deselect Answer
7. Dünya'nın dönme ekseninin eğik olmasının sonuçları aşağıdakilerden hangisi ya dahangileridir?

I. Mevsimler meydana gelir.
II. Yıl boyunca sıcaklık değişimi olur.
III. Gece gündüz süreleri sabit kalır.

 

Deselect Answer
8. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?Deselect Answer
9. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri iklim değişikliği sonucu oluşur?
 1. Doğal afetlerin artması
 2. Yağışların düzenli olması
 3. Buzulların erimesi
 4. Kuraklıkların artması
Deselect Answer
10. 21 Aralık gün dönümü ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

I. Kuzey yarım kürede kış, güney yarım kürede yaz başlangıcıdır.
II. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz, güney yarım kürede en uzun gece yaşanır.
III. Güneş ışınları oğlak dönencesine dik olarak gelir.

Deselect Answer
11. 21 Haziran gün dönümü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yada hangileri yanlıştır?

I. Kuzey yarım kürede kış, güney yarım kürede yaz başlangıcıdır.
II. Kuzey yarım kürede en uzun gündüz, güney yarım kürede en uzun gece yaşanır.
III. Güneş ışınları oğlak dönencesine dik olarak gelir.

Deselect Answer
12. "Gece ile gündüzün eşit olma durumu yılda iki kez gerçekleşir. Bu durumun özel adı ise ..........'dır." Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?Deselect Answer
13. Sıcak havanın etkisiyle yeryüzünde buharlaşan su, yükseklere doğru çıktıkça soğuk hava ile karşılaşarak yoğuşur ve küçük su damlacıkları haline gelir. Gökyüzünde birleşip büyüyen bu su damlacıkları ağırlaşarak yeryüzüne iner. Buna göre aşağıdaki fotoğraflardan hangisi tanımı verilen hava olayıdır?A.        B.
C.     D. Deselect Answer
14. Aşağıda iklim ve hava durumu ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur?
 1. İklim, uzun süreli atmosfer olaylarının ortalamasını inceler.
 2. İklim konusunda incelemeler yapan bilim dalı meteorolojidir.
 3. İklim geniş bir bölgede, uzun yıllar devam eden atmosfer olaylarının ortalamasıdır.
 4. Hava durumundan bahsedilirken güneşli, rüzgarlı, yağmurlu gibi ifadeler kullanılır.
Deselect Answer
15. Aşağıdakilerden hangisi iklimin özelliklerinden değildir?Deselect Answer
16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur?

I. Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının meydana gelmesi Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönmesinden kaynaklanır.
II. Dünya yalnızca kendi ekseni etrafında döner.
III. Dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişkin biçimdedir.

Deselect Answer
17. Müge öğretmenin tahtaya yazdığı "21 Haziran'da Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsimi başlar." ifadesini gören Bülent aşağıdaki ifadeleri söylemiştir.

I. 21 Haziran Güney Yarım Küre 'dede kış
II. 21 Aralık Kuzey Yarım Küre'de yaz
III. 21 Aralık Güney Yarım Küre'de kış

mevsimlerinin yaşanacağını söylemiştir. Bülent ' in  söylediklerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

Deselect Answer
18. Dünya'da mevsimlerin oluşmasının sebebi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?Deselect Answer
19. 21 Mart ekinoksu ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

I. Kuzey yarım kürede ilkbahar, güney yarım kürede sonbahar başlangıcıdır.
II. Gece ve gündüz eşittir.
III. Güneş ışınları ekvatora dik düşer.

Deselect Answer
20. Aşağıdaki yerlerden hangisine bir yıl içerisinde güneş ışığı en fazla dik olarak düşer?Deselect Answer
21. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur?

I. Ülkemiz güney yarım kürededir.
II. Fazla ışık alan yarım küre kış, az ışık alan yarım küre yaz mevsimi yaşar.
III. Kuzey yarım kürede yengeç, güney yarım kürede oğlak dönencesi bulunur.

Deselect Answer

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Translate »