6.SINIF

TEST 3

Sınavda başarılar dileriz

1. 
Öğretmeninin verdiği ödevi aşağıdaki görseldeki gibi hazırlayacak olan öğrenci K, L, M ve N maddelerinden 2 tanesini seçip kullanacaktır

K, L, M ve N maddelerinin sesi soğurma miktarını gösteren sütun grafiğine göre düzenekte 1 ve 2 numaralı bölümlerde sırasıyla bu maddelerden hangileri bulunursa, saatin alarmı A noktasından daha az duyulur?

Deselect Answer

2. 
Öğrencilerine aşağıdaki soruyu sınavda soran Azime Öğretmen ifadelerden doğru olanların başına D harfi, yanlış olanların başına Y harfi yazmalarını istiyor.

( ) Pamuğun sesi soğurma miktarı, tahtanın ses soğurma miktarından fazladır.

( ) Kadife kumaşın sesi soğurma miktarı, camın ses soğurma miktarından fazladır.

( ) Süngerin sesi soğurma miktarı, demirin sesi soğurma miktarından fazladır.

Buna göre soruyu doğru cevaplamak için sırasıyla yazılan harfler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Deselect Answer

3. 
Gülhanım Öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki ortamlardan hangisinde sesin daha çok yansıdığını soruyor. Öğrencilerden Mete ve Tuna aşağıda belirtilen cevapları veriyor. Mete: 1. ortam Tuna: 2. ortam

Öğretmen: Mete'nin cevabı doğru Tuna'nın cevabı yanlıştır. Çünkü ................................................ Öğretmenin açıklaması aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir?

Deselect Answer

4. 
Bir öğrenci özdeş saatler ve kutular kullanarak aşağıdaki düzenekleri hazırlıyor. 1. Düzenek: Alarmı çalan saati kutunun içine koyarak kutunun etrafını yün kumaş ile kaplıyor. 2. Düzenek: Alarmı çalan saati kutunun içine koyarak kutunun etrafını strafor köpük ile kaplıyor. 3. Düzenek: Alarmı çalan saati kutunun içine koyarak kutunun etrafını tahta ile kaplıyor. Daha sonra bu düzeneklerdeki alarmı çalan saatlerin sesini sırayla dinliyor. Buna göre öğrenci deneyin sonunda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir?
5. 
Çalışan radyo aşağıdaki gibi kapalı olan kutunun içine koyuluyor. Aşağıdakilerden hangisi yapılırsa radyonun sesi dışarıdan daha az duyulur?
6. 
Müge Öğretmen, aynı ses kaynakları ve farklı yüzeyler ile aşağıdaki deney düzeneğini oluşturuyor ve belirtilen yüzeylere çarparak geri dönen sesleri eşit mesafelerden duymaya çalışıyor. Müge Öğretmen en iyi cam yüzeyden yansıyan sesi, en kötü sünger yüzeyden yansıyan sesi işitiyor. Buna göre sünger, cam ve kağıdın sesi soğurma miktarları arasındaki ilişki nasıldır?
7. 
Bir grup öğrenci camdan yapılmış bir kutunun içerisine zil ve ampul bağlı bir elektrik devresi yerleştiriyor. Daha sonra kutudaki havayı pompa ile tamamen boşaltılıyor ve elektrik devresini uzaktan kumanda ile çalıştırıyorlar. Bu durumda ampulün yandığını gözlemleyen öğrenciler, çalmakta olan zilin sesini duyamıyor. Buna göre öğrencilerin yaptığı bu deney sonucunda aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?

I. Işık boşlukta yayılır.
II. Ses boşlukta yayılır.
III. Işık boşlukta yayılmaz.
IV. Ses boşlukta yayılmaz.Deselect Answer

8. 
Mahmut Öğretmen, öğrencilere sesin boş odada, eşyalarla dolu odaya göre daha iyi duyulmasının sebebini soruyor. Öğrencilerden Ayşe, Ali, Seçkin ve Sezgin aşağıdaki cevapları veriyor.

Ayşe: Boş odada sesin daha az yansıması

Ali: Boş odanın duvarlarına çarpan ses dalgalarının büyük bir kısmının yansımaya uğraması

Seçkin: Eşyalarla dolu odadaki eşyaların sesi daha iyi yansıtması

Sezgin: Boş odada sesin yayılmasını sağlayacak maddesel ortamın olmaması

Buna göre öğrencilerden hangisinin verdiği cevap doğrudur?

Deselect Answer

9. 
Aşağıdaki fotoğrafta K, L ve M harfleri ile gösterilen eşyalardan hangileri sesi iyi soğurur?
10. 
Hikmet Öğretmen, yaptığı deneyde sırayla K, L, M ve N kapalı kutularına çalar saat koyuyor ve duyduğu seslerin şiddetleri ile ilgili aşağıdaki sütun grafiği çiziyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?
11. 
Seçkin’in bağırarak K ve L maddelerine gönderdiği ses dalgalarının maddelerden geçişi çizim ile temsili olarak aşağıdaki gibi gösteriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
12. 
Müge Öğretmen öğrencilerine sesi soğurabilen maddelerin özelliklerini sormuş ve öğrenciler de aşağıdaki cevapları vermiştir. Buna göre hangi öğrencinin cevabı doğrudur?
13. 
Aşağıda tanecik modeli verilen malzemelerden hangisinin ses yalıtımında kullanımı daha uygundur?
14. 
Aşağıdaki numaralandırılmış kutucuklarda bazı maddeler verilmiştir. Buna göre hangi kutucuklardaki maddeler ses yalıtımında kullanılabilir?
15. 
Aşağıdaki yapılardan hangisi akustik özelliklere sahiptir?
16. 
Boş evde konuştuğumuzda sesleri daha şiddetli duyarız. Eve taşındıktan sonra ise konuştuğumuzda ses daha az şiddetli duyulur. Bu olayın sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
17. 
Bir öğrenci aşağıdaki gibi bir poster hazırlayarak maddelerin ses yalıtımında kullanılıp kullanılamamasına göre gruplama yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
18. 
Aşağıda K, L ve M maddelerinin sesi soğurma miktarını gösteren sütun grafiği verilmiştir. Buna göre K, L ve M maddeleri sırası ile hangi seçenekte belirtilenler olabilir?
19. 
Yeni yapılacak bir evde odanın zemini, aşağıdaki 1, 2, 3 ve 4 numaralı malzemelerden hangisi ile kaplanırsa yürürken daha az ses çıkar?
20. 
Pınar Öğretmen K ve L maddeleri ile ilgili şu bilgileri veriyor; K maddesi sesin büyük bir kısmını yansıtıyor, L maddesi sesin büyük bir kısmını soğuruyor. Buna göre bu maddeler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Translate »